עבודה עם הפונקציה if עם טקסטים

לפונקציה if שלושה חלקים המופרדים בפסיקים:
1. בודקים תנאי כלשהו,
2. מגדירים מה לרשום אם התנאי מתקיים,
3. מגדירים מה לרשום אם התנאי לא מתקיים

לדוגמא:
אם מה שיש בתא C5 גדול מ- 8 (זה התנאי), אז תכתוב big, אחרת תכתוב small.
הפונקציה תיראה כך:
("if(C5>8,"big","small=

עוד דוגמא:
אם מה שיש בתאים B4 ו- B5 הוא זהה, אז תכתוב equal, אחרת תכתוב different.
הפונקציה תיראה כך:
("if(B4=B5,"equal","different=

הערה: כאשר רוצים שהפונקציה תרשום טקסט, מקלידים בה את הטקסט בתוך מרכאות.


חזרה לתפריט חזרה לסרטון