אסוף את הברווזונים - הוראות המשחק

במשחק זה, יופיע בפניך כל פעם מספר בן שלוש ספרות.

בכל פעם יופיע משפט שיבקש ללחוץ על ספרת האחדות, העשרות או המאות.

עם כל לחיצה נכונה, ייכנס בשחייה ברווזון.

המטרה היא לאסוף כך 10 ברווזונים.

בהצלחה!


משחקי חשבון נוספים