זיקוקים - לימוד המבנה העשרוני - הוראות המשחק

במשחק זה יוצג בפניך מספר בתוך מסגרת.

עליך לשחזר מספר זה באמצעות לחיצה על הכפתורים עם הערכים 1, 10, 100 ו- 1000.
אם לחצת על כפתור יותר מדי, ניתן לתקן באמצעות לחצן ה"מינוס" שנמצא לידו.

עם כל הצלחה, יתקבל מופע זיקוקים קצר, אשר יילך ויתעצם ככל שתתקדם במשחק.

שים לב שמיקום הכפתורים ישתנה לאחר כל הצלחה.


משחקי חשבון