כדורים פורחים - לימוד המבנה העשורי - הוראות המשחק

במשחק זה, חמישה כדורים פורחים יופיעו על המסך.

שלושה מספרים יופיעו בתוך מסגרת בתחתית המסך:
למשל: 70 , 8 , 400
הצירוף של שלושת המספרים הללו יוצר מספר חדש.
בדוגמא שלנו יהיה זה 478.

לחץ על הכדור הפורח המכיל את המספר החדש הזה, והוא יחל להתרומם ולעוף באויר.

לאחר ששלחת את כל חמשת הכדורים הפורחים לאויר, לחץ במקום כלשהו על המסך כדי לקבל סט חדש של כדורים פורחים.


משחקי חשבון